Hoofdkantoor Amersfoort

Hardwareweg 36 3821 BM Amersfoort +31 (0) 33 820 02 58

Kantoor Amsterdam

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam
T. +31 (0) 20 71 63 370

Kantoor Parijs

128, Rue La Boétie 75008 Paris +33 (0)1 70 70 96 96

Algemeen

advies@brockmeyer.nl KvK: 64904709 BTW: NL8558.95.767.B01

Gratis wervingsadvies? Sparren over recruitment? Neem contact met ons op en wij helpen je graag!
Contact

 

Corporate Social Responsibillity

Als Brockmeyer streven wij ernaar om een veilige, eerlijke en rechtvaardige werkomgeving te bieden voor al onze medewerkers. Om deze reden hebben wij een arbeids- en mensenrechtenbeleid opgesteld om onze inzet voor deze waarden te benadrukken en ervoor te zorgen dat we ons houden aan de hoogste normen van ethiek en verantwoordelijkheid. 

 

 • Non-discriminatie en gelijke behandeling
  We behandelen alle medewerkers op een eerlijke en gelijke manier, zonder discriminatie op basis van ras, etniciteit, nationaliteit, geslacht, leeftijd, religie, handicap of seksuele geaardheid. We zorgen voor gelijke kansen voor alle medewerkers, en er is geen plaats voor intimidatie, pesten of enige vorm van ongepast gedrag op de werkplek.

 • Gezonde en veilige werkomgeving
  We nemen alle nodige maatregelen om te zorgen voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. We bieden een veilige werkomgeving die voldoet aan de wettelijke vereisten en zorgen voor adequate training en apparatuur voor onze medewerkers om hun werk veilig te kunnen uitvoeren.

 • Recht op vakbondsvrijheid
  We respecteren het recht van onze medewerkers om zich bij een vakbond aan te sluiten en collectief te onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. We zullen geen enkele vorm van intimidatie, bedreiging of discriminatie tolereren ten aanzien van medewerkers die zich aansluiten bij een vakbond.

 • Eerlijk loon en arbeidsvoorwaarden
  We bieden onze medewerkers een eerlijk en rechtvaardig loon, in overeenstemming met de gangbare tarieven voor de functie en de ervaring van de medewerker. We bieden ook aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een premievrije pensioenregeling en een goede balans tussen werk en privé.

 • Geen kinderarbeid en gedwongen arbeid
  We tolereren geen kinderarbeid, dwangarbeid, of enige andere vorm van gedwongen arbeid. We stellen hoge eisen aan onze leveranciers en zorgen ervoor dat er geen sprake is van uitbuiting, misbruik of dwangarbeid in onze toeleveringsketen.

 • Bescherming van persoonlijke gegevens
  We behandelen alle persoonlijke gegevens van onze medewerkers vertrouwelijk en respecteren hun privacy. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen en te voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 • Milieubeleid
  We willen onze impact op het milieu minimaliseren door duurzaamheid te integreren in onze bedrijfsvoering. We streven ernaar om ons energieverbruik te verminderen, afval te verminderen en recycling te bevorderen. We kiezen ook voor duurzame producten en diensten waar mogelijk en moedigen onze medewerkers aan om milieubewust te handelen.

 • Maatschappelijke betrokkenheid
  We geloven dat het belangrijk is om terug te geven aan onze gemeenschap en we ondersteunen daarom verschillende maatschappelijke initiatieven en goede doelen. We moedigen onze medewerkers ook aan om betrokken te zijn bij vrijwilligerswerk en pro bono werkzaamheden. We streven ernaar om onze impact op de maatschappij en het milieu in evenwicht te houden met onze bedrijfsdoelen.

 • Transparantie en verantwoording
  We zijn transparant over ons beleid en onze prestaties op het gebied van MVO en leggen verantwoording af aan onze belanghebbenden, zoals medewerkers, klanten en de samenleving als geheel. We streven ernaar om open te communiceren over onze MVO-praktijken en onze prestaties op dit gebied te verbeteren door middel van regelmatige evaluatie en rapportage.

 • Ethisch gedrag
  We hechten veel waarde aan integriteit en ethisch gedrag in al onze zakelijke activiteiten. We streven ernaar om onze medewerkers, partners en leveranciers te behandelen met respect en eerlijkheid. We nemen onze verantwoordelijkheid serieus om de wetten en voorschriften na te leven en streven naar de hoogste normen van ethisch gedrag en professionele integriteit.