Hoofdkantoor Amersfoort

Hardwareweg 36 3821 BM Amersfoort +31 (0) 33 820 02 58

Kantoor Amsterdam

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam
T. +31 (0) 20 71 63 370

Kantoor Parijs

128, Rue La Boétie 75008 Paris +33 (0)1 70 70 96 96

Algemeen

advies@brockmeyer.nl KvK: 64904709 BTW: NL8558.95.767.B01

Gratis wervingsadvies? Sparren over recruitment? Neem contact met ons op en wij helpen je graag!
Contact

Leergang Strategisch Recruitment 

In deze opleiding voor ervaren recruiters word je verder opgeleid als vakvolwassen recruiter
waardoor je een sterke gesprekspartner wordt voor het management, de ontwikkelingen
van recruitment kent en het vak beheerst.

 

Gegeven door: Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie

Start: 10 oktober 2024 9:15 uur
Einde: 12 november 2024 16:00 uur  

 Locatie: Weena 200 Rotterdam 

Investering (excl. 21% BTW): €3.399
Nu via Brockmeyer
€50 korting (excl. 21% BTW)

 
Leergang-strategisch-recruitment met logo

 

 

Dé strategische recruitmentopleiding

In oktober gaat de volgende editie van de Leergang Strategisch Recruitment van start. Deze opleiding van 2×2 dagen heeft als doel om van vakprofessional te gaan naar sterke gesprekspartner en beïnvloeder voor het management. Naast het beheersen van basisvaardigheden, gaan wij in deze strategische recruitmentopleiding in op de actuele ontwikkelingen van het vak en een stapje verder als het gaat om Tech, KPI’s, strategie, planning en beïnvloeden. Je leert alles om alvast invloed uit te oefenen om als senior, lead of manager gewenst advies te geven. Deze recruitmentopleiding is voor professionals met meerdere jaren praktijkervaring en minimaal 250 hires, werkzaam aan de bureaukant (W&S, detachering) of als corporate recruiter/recruitment manager.

Een nieuwe aanpak

In de opleiding gaan we uit van de spelregels van de huidige arbeidsmarkt. Dat betekent dat wij ook met jou een moderne intake houden en jouw ervaring, visie en motivatie meenemen om deel te nemen aan de opleiding en opdat we een minimaal niveau van vakvolwassen deelnemers garanderen. Jouw visie op het vak en de manier hoe jij dat over de bühne brengt, is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Maar ook de beheersing van basisdata, doelgroepkennis en het invullen van de candidate journey. Bij de start, tussendoor en bij het einde van de opleiding. Hoe presenteer jij jouw recruitmentvisie als vakvolwassen recruiter, leadrecruiter, HR professionals of (toekomstig) recruitment manager?

Dit doen we:

 • Maximaal 16 deelnemers
 • In 2 keer 2 dagen (incl. twee overnachtingen)
 • Veel interactie, oefeningen en intervisie
 • Voorafgaand en tussen de trainingsdagen opdrachten en oefeningen. Deelnemers zijn hier gemiddeld 8 uur mee bezig.
 • Je werkt in groepen aan de eindopdracht. Je kiest 1 project waar jullie samen mee aan de slag gaan. Tussen de trainingsdagen werk je met jouw groep ook aan de opdracht.
 • De beste praktijktrainers met bewezen trackrecord
 • Ontspannen, lerend van elkaar met humor en hoog niveau kennisoverdracht

Programma

 • 1Data
 • 2Dag 1
 • 3Dag 2
 • 4Dag 3
 • 5Dag 4

De Leergang Strategisch Recruitment vindt plaats op de volgende data:

 • Donderdag 10 oktober
 • Vrijdag 11 oktober
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 12 november

Vooraf vindt er een telefonische intake plaats met de hoofddocent Koen Roozen. Tijdens deze intake bepalen jullie samen of de opleiding aansluit bij jouw leerbehoeften.

Inloop 08:45 uur , start om 09:00 uur

Kennismaken – Koen Roozen
We gaan met elkaar kennismaken en delen de recruitmentvisie en -aanpak van de organisatie waarvoor je nu werkt. Iedere deelnemer vertelt – zonder hulpmiddelen – in maximaal vijf minuten zijn of haar verhaal, waarbij de deelnemer zelf de invalshoek kiest:

1. De grootste recruitmentuitdaging van jouw organisatie op dit moment
2. Wat de kwaliteit is van de huidige recruitmentaanpak in relatie tot deze recruitmentuitdaging
3. Wat jij als recruitmentprofessional wilt gaan doen om deze uitdaging op te lossen

Pauze

Uit de dagelijkse praktijk – Koen Roozen
Ter voorbereiding ontvang je van ons een aantal vragen die ons een indruk geven van het ervarings- en kennisniveau van de groep en de uitdagingen waar jouw organisatie op korte en middellange termijn mee geconfronteerd wordt. We gebruiken dit uur om abstracter / meer geïnspireerd / meer probleemoplossend naar recruitment te kijken. We introduceren de vier recruitment maturity fasen en kijken naar de positie van de recruiters binnen de organisatie en de relatie met de stakeholders. Het eerste tripje in de helikopter waarbij we denken in kansen i.p.v. onmogelijkheden en de recruitment piketpalen in de grond slaan.

Recruitment Case
Een energizer als voorbereiding om de tweede trainingsdag. Er wordt gebattled in het oplossen van een serieuze, strategische recruitment uitdaging. Wie durft er achter zijn resultaat te gaan staan?

Lunch

Leerdoelen ophalen – Koen Roozen
De leerdoelen die je voorbereid hebt nemen we samen door. Waar nodig verduidelijken of verscherpen we deze.

Projectmatig werken met een businesscase – Koen Roozen
Een projectmatige benadering van jouw recruitmentuitdaging versterkt jouw grip op de zaak. We bespreken het voordeel van denken in producten, een goede business case en fasering en opbouw van jouw recruitmentproject.

The HeART of Branding – Ton Rodenburg
Inspiratieworkshop rond employer branding: ‘ The HeArt of Branding’
Hoe bouw je aan een sterk werkgeversmerk. Identiteit, employer value proposition, positionering.

Diner

Inloop vanaf 08.45 uur, start om 09.00 uur

Terugblik dag 1 – Koen Roozen

Ken je krachtenveld – Koen Roozen
Soms mislukken dingen die logisch lijken. Door te kijken naar de de belanghebbenden (stakeholders), begrijpen we beter waarom sommige zaken direct omarmd worden en anderen weerstand oproepen. Hoe buig je een mission impossible om naar een haalbare opdracht en krijg je de juiste mensen aan boord? Met theorie en voorbeelden krijg je inzicht in de dynamiek die bij recruitment hoort en versterken je jouw grip hierop.

Eindtermen:
1. Je herkent de dynamiek die bij recruitment hoort
2. Je begrijpt jouw krachtenveld en leert een (nieuwe) strategie aan om hiermee om te gaan
3. Je kunt een recruitmentplan financieel onderbouwen en budget regelen voor je ambities
4. Je kunt je plan vanuit meerdere invalshoeken presenteren (cijfermatig, verhalend, logisch planmatig)

Het wervingsadvies – Geert- Jan Waasdorp
Een vakvolwassen recruiter kent de feiten van zijn doelgroep en adviseert stakeholders over de beste wervingsstrategie. Geert-Jan staat deze ochtend stil bij:

1. De 6 W’s van een wervingsadvies
2. Werken met Giant
3. Het maken van een wervingsplan
4. Het presenteren van een wervingsadvies

Eindtermen het wervingsadvies:
1. Je kunt een wervingsbehoefte ontleden in wervingscriteria
2. Je kunt arbeidsmarktinformatie vertalen naar een persona en een wervingsplan
3. Je kunt een wervingsplan kort en krachtig presenteren

Lunch

Bouwstenen van je identiteit – Ton Rodenburg
Na een verdiepende inleiding op bouwstenen identiteit en employer value proposition gaat de groep uiteen en gaan ze met de subgroep de basis ‘evp/werkgeverspitch’ doornemen en aanscherpen. Bij terugkomst gaan we op zoek naar de beste verhalen? Iedereen houdt een minipitch en de vraag aan de rest wordt gesteld: als je dit gehoord hebt; voor wie wil je werken en waarom? De groep beoordeelt voorbeelden van creatief werk.
Daarnaast gaan we het hebben over de aanzet en uitwerking van een arbeidsmarktcommunicatieplan.

Eindtermen employer branding :
1. Kennis en ervaring met het concept van identiteit en merkcultuur van de onderneming
2. Kennis over en ervaring met het formuleren van een EVP. Een aanscherping van de EVP voor de eigen organisatie
3. Positioneren en beoordelen creatief werk
4. Overzicht elementen arbeidsmarktcommunicatieplan

Afsluiting – Koen Roozen

Inloop om 08:45 uur, start om 09.00 uur

Terugblik dag 1+2 – Koen Roozen
Maandagochtend. Jouw moment is daar. De ruwe schetsen van jouw projectvoorstel heb je af, je hebt zin om met de klankbordgroep in gesprek te gaan. Maar je mist ook nog bouwstenen. Die gaan we de komende dagen invullen.

Recruitment Technologie – Martijn Hemminga

Wat zijn de laatste cijfers en trends op het gebied van recruitmenttechnologie? En hoe kies je de juiste recruitmenttools die optimaal bijdragen aan het behalen van jouw recruitmentdoelstellingen. Voor jouw eigen organisatie en situatie breng je jouw huidige en gewenste recruitment tech stack in kaart passende bij jouw recruitmentstrategie- en visie.

Eindtermen:

 1. Je bent up-to-date over de laatste tech trends
 2. Je weet hoe tools kunnen bijdragen aan het behalen van jouw recruitmentdoelstellingen

Lunch

Candidate Experience & Journey   – Marieke van Heek
De kandidaat vormt het vertrekpunt in dit blok. De markt vraagt om aandacht voor het effectief vinden, verleiden en positief verrassen van kandidaten wanneer je hen benadert of bereikt. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van de candidate journey en de touchpoints daarbinnen. Marieke geeft theorie en voorbeelden om de journey zo effectief mogelijk in te vullen. Denk hierbij aan Lean Recruitment (hoe zorg je voor minimale wachttijd voor kandidaten) en de belevingskant (wat wil je dat kandidaten van jou onthouden, wanneer geef je welke informatie en hoe onderhoud je kandidaten warm!). Op basis van een case gaan de deelnemers gezamenlijk aan de slag met het optimaliseren.

Eindtermen:
1. Inspiratie
2. Recruitment Marketing strategie (See – Think- Do – Care)
3. Candidate Journey en Experience

Diner

Inloop vanaf 08.45 uur, start om 09.00 uur

Terugblik dag 3 – Koen Roozen

Real life inspiratie case – Hans Rademakers
Enkele jaren geleden lukte het ICT Group – een software integrator – maar matig om geschikt talent aan te trekken. Inmiddels telt de organisatie 1.400 professionals en halen ze ieder jaar sneller en beter het schaarse talent uit de markt. Hans Rademakers is als Recruitment Manager hiervoor verantwoordelijk en vertelt je hoe hij deze uitdaging is aangegaan.

Eindtermen:
1. Je bent in staat om je te positioneren als business partner, met jouw klant te bepalen of zijn wervingsvraag de juiste vraag is, zodat jouw antwoord, de juiste kandidaat is
2. Je hebt de kennis aangereikt gekregen om jouw behoefte te communiceren met de markt en jouw doelgroepen te beïnvloeden
3. Je weet data toepasbaar te maken om jouw klant mee te nemen in de realiteit van de dag.
4. Je leer diverse methoden waarmee je invloed kunt uitoefenen op je organisatie.

Afronding presentatie en lunch – Koen Roozen en Hans Rademakers
Deelnemers hebben de gelegenheid om aan de presentatie te werken en de input van Hans te verwerken.

Presentatie en feedback
’s Middags presenteert iedereen zijn of haar recruitmentuitdaging en -oplossing. De klankbordgroep hoort aan en geeft feedback om tot een nog betere oplossing te komen. Via stemmen bepaalt de directie wie het beste voorstel uitgewerkt heeft.

Afsluiting en borrel
De dag eindigt om 16.30 uur met de uitreiking van de certificaten met aansluitend een borrel.

 

 

Resultaat

Je gaat tijdens deze leergang echt met een eigen groep (jouw ‘klasje’) het leerproces in van strategisch recruitment. De andere deelnemers worden dan ook jouw ‘peers’ om tijdens en na de opleiding mee te blijven sparren op het gebied van recruitment en recruitment management. Je vergroot jouw netwerk tijdens en na de opleiding. Na afronding van de opleiding:

 • Kun je heel goed jouw visie op recruitment uitdragen
 • Kun je de candidate journey positief beïnvloeden
 • Haal je meer resultaat uit jouw recruitment
 • Kun je plannen en de organisatie beter ‘lezen’
 • Kun je een wervingsplan maken en presenteren
 • Ken je de laatste ontwikkelingen in het vak
 • Weet je hoe op basis van data en recruitmentkengetallen een recruitmentstrategie kan worden gemaakt
 • Heb je veel geleerd, hard gewerkt en gelachen.

 

 

Doelgroep

De opleiding is gericht op de meer ervaren recruiter, teamlead en de recruitment manager (in spé). De leergang strategische recruitment is geen standaard recruitment opleiding met o.a. de vacature-intake, gesprekstechnieken en sourcing (zie daarvoor de leergang recruitment). Het is een leergang strategisch recruitment dat ingaat op strategie, tactiek, tech, planning, presenteren, business cases e.d.

Voor ervaren recruiters en verantwoordelijke HR- en recruitment managers (in spé) de opleiding om gericht invulling te geven aan de recruitment en sourcingsstrategie. Met deze leergang word jij een volwaardig recruitment business partner voor jouw senior management.

Tot de doelgroep behoren:

 • Medior niveau corporate recruiter/ W&S consultant
 • Ambitieuze recruiters die recruitment manager (willen) worden
 • Recruitment manager, leadrecruiter
 • Vestigingsmanagers
 • HR Managers die recruitmentteams aansturen
 • HR managers met recruitmentverantwoordelijkhei

 

 

Werkwijze

Na jouw aanmelding word je uitgenodigd om jouw aanmelding toe te lichten middels een telefonische intake met de hoofddocent Koen Roozen. Mocht je daarna toegelaten worden tot de opleiding, dan krijg je de voorbereiding toegestuurd voor de eerste trainingsdag. In de voorbereiding zit o.a.

 • Jouw visie op recruitment uitwerken
 • Updaten van jouw LinkedIn profiel
 • Voorbereidende opdrachten voor de eerste en tweede dag

Overige gegevens

 • Elke klas heeft een hoofddocent. Een ervaren recruitment manager die de intake heeft gedaan, alle lessen aanwezig is en als coach een eerste aanspreekpunt is, jou prikkelt de beste recruiter uit jezelf te halen
 • Alle deelnemers ontvangen toegang tot de online omgeving Mijn Academie waar je tussendoor kennis kunt delen en vragen kunt stellen. Ook handig voor na de opleiding om verbonden te blijven en gebruik te maken van elkaars expertise.
 • Je ontvangt een certificaat
 

 

 

Docenten

Marieke-800x800-180x180 Marieke van Heek

1080x1080-13-180x180 Geert-Jan Waasdorp

Koen_roozen_origineel-vrijstaand-180x180 Koen Roozen

1080x1080-5-180x180 Jan Willem Wiersma

 

 

Hans-800x800-180x180 Hans Rademakers

Academie-Docenten-180x180 Ton Rodenburg

Martijn-800x800-180x180 Martijn Hemminga

 

 

Deelnemersinformatie

De investering voor de Leergang Strategisch Recruitment is € 3.399,- (excl. BTW). De complete leergang bestaat uit 2 x 2 opleidingsdagen. Dit is inclusief:

Nu via Brockmeyer €50 korting (excl. 21% BTW)

 • 2 overnachtingen, 2 diners en 2 keer ontbijt
 • Lunches, borrels en drankjes
 • Toegang tot alle materialen
 • Deelnamecertificaat
 • Tijdelijk toegang tot Giant

 

 

Locatie

Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie
De training vindt plaats in Het Weena 200, Toren C, derde etage

Weena 210-212
3012 NJ Rotterdam